NLP – Neuro-Lingvisztikus Programozás

A Neuro-Lingvisztikus Programozás (NLP) egy változást támogató eszköztár a hatékony cselekvés modelljeinek és technikáinak a készlete, amely segít abban, hogy

  • jobban megértsd a saját és mások működését, kommunikációját, ezáltal növeld az önbizalmad, és javíts az emberi kapcsolataid minőségén
  • a képességeidet kibontakoztasd és ki tudd hozni magadból a maximumot,
  • a régi viselkedési minták helyére új, Téged támogató, erősítő mintákat írj,
  • megtanuld modellezni a sikeres viselkedést, és be tudd azt építeni az életedbe, azért, hogy megvalósítsd mindazt, amiről álmodtál.

Célja a választási lehetőségeink számának növelése, amely által az életminőségünk javul.

Egyik fő alapelve az, hogy a dolgokat tetteken és tapasztalatokon keresztül értjük meg, nem azáltal, hogy gondolkozunk róluk.

“Az NLP a személyes kiválóság művészete és tudománya. Művészet azért, mert mindenki egyedi személyiségét és stílusát viszi bele abba, amit csinál, és ez szavakkal vagy technikákkal nem ragadható meg. Tudomány azért, mert létezik módszer és folyamat azoknak a mintáknak a felderítésére, amelyeket a kiemelkedő egyének kiemelkedő eredmények elérésére használnak. Ezt a folyamatot nevezzük modellezésnek, és az így feltárt mintákat, eszközöket és technikákat egyre nagyobb mértékben használják a tanácsadásban, oktatásban és az üzleti életben egyaránt, a hatékonyabb kommunikáció, a személyes fejlődés és a tanulás gyorsítása érdekében.” (Josehp O’Connor & John Seymour: NLP )

Az NLP története

Az NLP-t John Grinder és Richard Bandler indította útjára a hetvenes évek elején. John Grinder akkoriban a Kaliforniai Egyetem nyelvészeti tanszékén dolgozott, Richard Bandler pedig ugyanitt volt pszichológus hallgató. A kiemelkedő terapeuták által használt mintákat akarták azonosítani, ezért három kimagasló terapeutát tanulmányoztak: Fritz Perlst, a gestalt terápiás iskola megteremtőjét, Virginia Satirt, a kiváló családterapeutát, valamint Milton Ericssont, a világhírű hipnoterapeutát. Noha a három terapeuta három nagyon eltérő személyiség volt, az általuk alkalmazott modellek mégis feltűnően hasonlítottak egymásra. Ennek a vizsgálatnak az eredményeképpen alkotta meg Grinder és Bandler a sikeres terápia gyakorlatban is működő és tanítható modelljeit.

Mit takar az elnevezés?

A “Neuro” az idegrendszerünkre utal: arra, hogy minden emberi viselkedés az érzékelés (látás, hallás, szaglás, tapintás és érzés) neurológiai folyamataiban gyökerezik. Az élményeket, az információkat az idegrendszerünk fogadja be, dolgozza fel, kódolja és tárolja.

Öt érzékszervünkkel tapasztaljuk a körülöttünk levő világot, értelmet, jelentést adunk az információnak, majd ez alapján cselekszünk. Idegrendszerünk működése nemcsak a láthatatlan gondolkodási folyamatokat, hanem a gondolatokra és az eseményekre adott látható fiziológiai reakciókat is magában foglalja. Az utóbbi egyszerűen visszatükrözi az előzőt. A test és a szellem együttesen alkotja az elválaszthatatlan egységet, az emberi lényt.

A “Lingvisztikus” (nyelvi) azt jelzi, hogy elménk az öt érzékszervünkön keresztül érkező információt a nyelv rendszerén és különböző szimbólumokon (nyelvtan, matematika, zene… stb.) keresztül kódolja, szervezi és értelmezi, és a nyelvet használjuk gondolataink és viselkedésünk strukturálására, és a másokkal való kommunikációra.

A “Programozás” arra a képességre utal, hogy a részleteket (látvány, hangok, érzetek, szagok, ízek és szimbólumok vagy szavak) az elménk és a testünk rendszerezi. Ezek a részetek (és az elemek sorrendje) alkotják azt a programot, amely az agyunkban „fut”. Az NLP középpontjában a saját elménk programozása és így a kívánt eredmény létrehozása áll.

“Az elménk, annak érdekében, hogy a világot értelmezhessük, ábrázolja a képeket, a hangokat, a szavakat, az érzéseket, a szagokat és az ízeket. Az öt érzékszervünkön keresztül információt gyűjt és kódolva tárolja ezeket. Amikor megváltoztatjuk az élmény kódolását, megváltoztathatjuk a belső állapotunkat, és az élményhez fűződő érzéseinket is. Amikor a belső állapot megváltozik, változás áll be a viselkedésünkben is.” (Kovács Magdolna, New Code NLP tréner)