Kineziológiai ágazatok

Touch for Health/ Gyógyító Érintés

A kineziológia a Hagyományos Kínai Orvoslás és a nyugati orvostudomány elméletének és módszereinek a találkozása. A holisztikus megközelítés lehetővé teszi, hogy az egyénre teljes egészként tekintsünk, és felfedjük az összefüggéseket a különböző testi és lelki szinten megmutatkozó tünetek között.

Az izomteszt felfedezése egy George Goodheart nevű amerikai csontkovács nevéhez köthető, aki megfigyelte, hogy jobb eredményeket ér el az általa végzett korrekciókkal, ha a kliense izmait a korrekciók előtt és után is teszteli. Idővel megfigyelte, hogy melyik izmok melyik meridián csoporthoz kapcsolódnak.

Ezeknek az izmoknak a tesztelése lehetővé teszi, hogy képet kapjunk a tesztelt személy meridián rendszerében zajló folyamatokról, változásokról, és arról, hogy ezek hogyan hatnak rád.

Az izomteszt azt is megmutatja, hogy mi az, ami hatott a meridiánpályákra, és mi a számodra legmegfelelőbb módja annak, hogy kezeld az alapul szolgáló stresszt akár fizikai, akár érzelmi vagy mentális síkon.

Three in One Concepts / One Brain

A One Brain módszer a stressz kezelésének, a lelki és testi egészség fenntartásának egyedülálló módja. A „Három az Egyben” elnevezés arra utal, hogy ezzel a módszerrel egyszerre dolgozunk a tudatalatti, a tudatos és a testi szinten a probléma feltárására és megoldására.

Ezt a koncepciót az 1980-as években dolgozta ki Gordon Stokes (a Touch for Health módszer egyik jelentős képviselője), Daniel Whiteside (a viselkedési genetika úttörője) és Candace Callaway (az emberi kapcsolatok, a metafizika, a parapszichológia és a viselkedési genetika szakértője).

A módszer másik elnevezése – One Brain, magyarul Egy Agy – annak a fontosságára mutat rá, hogy a különböző területekért felelős két agyféltekénket összehangoltan kihasználni csak stressz-mentes állapotban tudjuk. Az elnevezés arra utal, hogy a bal és a jobb agyfélteke életünk különböző területeit irányítja.

Negatív érzelmi stressz hatása alatt a bal agyfélteke „stressz üzemmódba” kapcsol, és a jobb agyfélteke kreatív, új meglátásokat és megoldásokat kitaláló képessége nem érvényesülhet. Ebből adódik az is, hogy bizonyos esetekben ugyanúgy viselkedünk, és ugyanúgy döntünk. Stressz hatása alatt képtelenek vagyunk új magatartási formát választani: csak egy, a múltból már ismert modellt tudunk alkalmazni.

A kineziológiai oldás célja, hogy egy múltbeli traumatikus eseményt különválasszunk az akkor megélt negatív érzelmektől, így ez az emlék megmarad ugyan, de már nem képes a jelenbeli döntéseinket, viselkedésünket meghatározni. Tudatosul bennünk, hogy lehetőségünk van választani, és új magatartásformával reagálni bizonyos helyzetekre.

Ez a One Brain egyik legfontosabb célja: abban segíteni az embereket, hogy felszabadítsák a képességeiket arra, hogy az életük eseményeit úgy alakíthassák, vagy az eseményeket úgy élhessék meg, hogy ne ragadjanak benne a negatív érzelmekben, hanem döntéseik eredményeképpen képesek legyenek változni.

Transzformációs Kineziológia

Kidolgozása Rolf és Grethe Fremming nevéhez kötődik. Minden balanszban fontos szerepet játszik a kreatív vizualizáció, amely a lélek mélyebb síkjain fejti ki hatását.

Stress Release / Wellness Kineziológia

Dr. Wayne Topping dolgozta ki ezt az ágazatot, aki a mai napig komoly biokémiai, neurológiai kutatásokat folytat a test és az érzelmek összekapcsolódásáról, és arról, hogy a bennünket akadályozó viselkedési mintákat hogyan tudjuk hatékonyan megváltoztatni.

Edu-kineziológia és Brain Gym ®

A Paul és Gail Dennison által kifejlesztett kineziológiai ágazat a tanulási képességek fejlesztésében segít speciális mozgássorok alkalmazásával.

A mozgás és a tanulás hatékonysága közötti összefüggés már évtizedek óta bizonyítást nyert. Az Edu-kineziológia az agy és a test közötti hatékony kommunikációt mozdítja elő oly módon, hogy a mozdulatokkal növeli a játékosság és a kreativitás szerepét, ezáltal csökkenti a teljesítményt hátráltató stresszt.

kaszas_agnes_hogyan_segitek_kineziologia_brain_gym_rajz

Noha az Edu-kineziológia elnevezés elsőre azt a benyomást kelti az olvasóban, hogy csak az iskolás éveiket töltő gyerekek számára lehet érdekes, valójában felnőttként is folyamatosan szembesülünk olyan helyzetekkel, amelyek újak, ismeretlenek számunkra, és a megismerés folyamata nem más, mint tanulás.

A tanuláshoz szükséges képességeink adottak, hiszen egy kisgyermek az élete első 3-5 évében megtanulja koordinálni a testét, megtanul értelmezni több, mint 100 arckifejezést, és megtanul kb. 300 szót. Egy egészséges gyerek mindeközben mozog. Hány két évest láttak már nyugton üldögélni órákon keresztül? Folyton mozognak, ez a mozgás teszi lehetővé, hogy annyi mindent képesek befogadni és elsajátítani.

A Brain Gym 26 gyakorlatát a kognitív funkciók aktiválására fejlesztették ki a szerzők a tanulási folyamatban résztvevő különböző fizikai készségek egyensúlyának megteremtése révén.

Könnyen belátható hogy az olvasást, szövegértelmezést, írást és fogalmazást segítő gyakorlatok minden szellemi tevékenységet végző személy számára hasznosak lehetnek, csakúgy, mint a fókuszálást segítő gyakorlatok.

Ezen felül pedig stressz oldására, a belső nyugalom előidézése minden élethelyzetben rendkívüli fontosságú.

A Brain Gym gyakorlatok nagyszerűsége abban rejlik, hogy könnyen elvégezhető mozdulatokról van szó, amelyek nem igényelnek „lelkizést“, a dolgok analizálást vagy „túlagyalását“, hanem egyszerűen azt használjuk ki, hogy nem csupán az agyunk, az elménk küldhet üzenetet a test felé, megváltoztatva ezáltal a test reakcióit (gondoljuk pl. a vizualizáció által kiváltott testi reakciókra), hanem a test bizonyos mozdulatai, pozíciói is üzenetet közvetítenek az agy felé, a központba.

kaszas_agnes_hogyan_segitek_kineziologia_brain_gym

Ez a kétirányú kommunikáció lehetővé teszi, hogy akkor is, amikor olyan lelkiállapotban vagyunk, hogy nehezen tudnánk a gondolatainkat megváltoztatni vagy nyugodtabb mederbe terelni, a testi pozíciók tudnak minket segíteni abban, hogy megnyugodjunk, és ennek eredményeképpen tisztábban tudjunk gondolkodni és hirtelen reakció helyett átgondoltan tudjunk cselekedni.

Brain Gym és kreativitás

Hányszor hallunk olyan elbeszéléseket, hogy a remek ötletek, amelyek megvalósításra várnak, soha nem jutnak el a megvalósítás kezdeti fázisáig sem. Rengeteg könyv-ötlet, vállalkozás-ötlet marad rejtve, és rengeteg problémára azért nem találunk megoldást, mert nem tudunk a kérdésre új szemszögből tekinteni. Minél görcsösebben akarjuk megoldani a problémát, annál nehezebben találjuk meg a keresett választ. A görcsös igyekezet stresszt idéz elő bennünk, a stressz pedig ellehetetleníti a kreativitást, az ötletek áradását.

A gátló stressz feloldása elengedhetetlen az alkotó munka kivitelezéséhez.

A Brain Gym gyakorlatok játékos könnyedséggel segítenek abban, hogy a vágyott eredményt megvalósítsuk. Nem törvényszerű, hogy a megvalósítás kínlódással járjon. Az alkotó folyamatban a „harc“ az alkotás iránti vágy és a (többnyire félelemből fakadó) ellenállás között dúl.

Ha az ellenállás forrását, a stresszt sikerül csökkentenünk, akkor a belőlünk „megszületni készülő“ tervek és projektek könnyedén, az alkotás örömteli folyamata révén válnak valósággá.